Jade kindercoaching is een praktijk voor begeleiding van kinderen en hun ouders. U kunt bij mij terecht wanneer uw kind een extra steuntje in de rug nodig heeft. Bijvoorbeeld als uw kind erg onzeker is, gepest wordt, moeite heeft met sociale contacten, emotionele problemen heeft (bijvoorbeeld na een scheiding), maar ook kinderen met ADHD, ADD, PDD-NOS etcetera, kan ik helpen om zichzelf beter te leren kennen.

Als een kind zichzelf kan, mag en durft te zijn gaan veel dingen vanzelf beter. Mijn motto is dan ook: Wees maar jezelf, anderen zijn er al genoeg!

Mijn specialismen zijn hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit. Hoogbegaafde kinderen ondervinden vaak problemen in het reguliere onderwijs omdat ze zich de hele dag aanpassen aan wat er verwacht wordt, ze kunnen niet zichzelf zijn. Voor deze kinderen is het belangrijk dat ze zichzelf terugvinden. Veel gedragsproblemen van deze kinderen verdwijnen als sneeuw voor de zon als ze weer zichzelf kunnen zijn.

Hoogsensitieve kinderen ervaren dingen veel intenser dan anderen. Er zijn verschillende gebieden waarop een kind gevoelig kan zijn en het is belangrijk te weten waar de gevoeligheid in zit. Samen gaan we dit onderzoeken en dan kan een kind leren hoe het goed voor zichzelf moet zorgen.

Ik werk met verschillende methodes. Dialoog met de handpop, tekenen, schilderen, speltherapie, visualisatieoefeningen, Reiki, wandelen, toneel, het Coacheespel…. Het behandelplan wordt op uw kind toegespitst, wat past er bij het kind, wat vindt het kind prettig om te doen en wat is belangrijk voor het kind om te oefenen.

Voor dyslectische en/of beelddenkende kinderen werk ik met de ‘Ik leer anders” training.

Sinds kort geef ik ook Reiki behandelingen in mijn praktijk of op locatie. Nadat ik jaren deze mooie manier van  werken met energie alleen in mijn privé omgeving heb gebruikt ben ik het nu ook in mijn praktijk in gaan zetten. Ik gebruik Reiki in de trajecten met kinderen maar u kunt ook als volwassene een Reiki behandeling, eventueel met coachingsgesprek, aanvragen.

Een begeleidingstraject voor een kind begint altijd met een (gratis en vrijblijvend) intakegesprek. Met kinderen onder de 10 jaar doe ik dit gesprek alleen met de ouders. Er is dan ruimte voor alle emoties die bij de ouders spelen zonder dat het kind hiermee belast wordt. Bij kinderen tussen 10 en 12 ga ik in overleg wat de ouders en het kind zelf prettig vinden. Boven de 12 jaar is het kind bij het intakegesprek aanwezig. Op deze leeftijd kan een kind al zoveel zelf aangeven en dat is belangrijk voor de rest van de begeleiding. Na dit intakegesprek hebben u en ik de tijd om te beslissen of we samen verder gaan. Ik vind het heel belangrijk dat er zowel van uw als van mijn kant een goed gevoel is in de samenwerking.

Jade kindercoaching biedt laagdrempelige hulpverlening. U heeft geen verwijsbrief van uw arts nodig en u kunt, over het algemeen, snel bij mij terecht. De begeleidingstrajecten zijn, in principe, kort, ongeveer 6 tot 10 sessies.

 

 Wat biedt mijn aanpak voor het kind

• Meer zekerheid krijgen en het zelfvertrouwen vergroten.
• Bewust worden van “waarom loopt het niet lekker”.
• Leren wat zijn/haar eigen sterke kanten zijn.
• Minder sterke kanten leren accepteren.
• Naar zijn/haar emoties leren kijken, emoties benoemen en ze een plek geven.
• Het concentratievermogen verhogen.
• Een positieve houding ontwikkelen.
• Assertiviteit vergroten/ontwikkelen.
• Zichzelf leren kennen.